Editorischer Kommentar

Dieses Dokument, durch die Fußzeile auf Blatt 1 („Aus der Isis 1821 besonders abgedruckt“.) als Separatdruck von Schouw 1821 ausgewiesen, nennt Karl Sigismund Kunths Ideensammlung zur Neuausgabe der Geographie der Pflanzen unter der „No. 22 Italien Show“ (Sigle T). Das letzte Blatt fehlt im vorliegenden Sonderdruck. 1823 veröffentlichte der dänische Botaniker die deutsche Übersetzung seiner „Grundzüge einer allgemeinen Pflanzengeographie“ (Schouw 1823), die Kunth beim Verfassen seiner Ideensammlung wichtige Impulse lieferte (vgl. insbesondere Blatt 1r). Eine pflanzengeographische Übersicht von Italien und Sizilien erschien 1839 unter dem Titel „Tableau du climat et de la végétation de l'Italie“ (Schouw 1839).

Faksimile 3v
Große Ansicht (Digilib)

Bildnachweis

| 3v γ. ? Obliquifolia: C. obliquifolia. Flor. Neap.
tab. 17.

Species haec Campanulae ad Floram Europae
orientalis
et Asiae mediae pertinet, in occidentali-
bus partibus haud lecta; in regione sylvatica tum
superiori tum inferiori per omnes fere alpes a Car-
nia usque ad Pedemontium (†) et in planitie Lom-
barda
occurrit; etiam in apenninorum regione syl-
vatica superiori, scil. C. obliquifolia Tenore, nisi
haec pro diversa specie habenda.

16. Campanula persicifolia (Lin.), floribus racemosis,
foliis glabris, radicalibus obovatis in petiolum
decurrentibus, caulinis lanceolato-linearibus.
Flor. Dan. 1087.

Syn. ital.: All. B. 1. p. 110. Flor. Tic. p. 100.
Poll. Viag. p. 15, 81, 109. Marc. Vicent. p. 23.
Turrius Clav. Flor. Rom. Prodr. p. 101. Flor.
Neapol. Raccol. Viag. p. 146, 249, 257, 292.
Flor. Carniol. 1. p. 146 (var.).

exot.: Flor. Fr. 3. p. 700. Hall. Helv. 697.
Wahlenb. Helv. p. 40. Wahlenb. Carpath. p.
60, Flor. Dan. l. c. Gmelin. Sib. 3. p. 161 Nr.
29. Flor. Graec. Prodr. 1. p. 138. Asso Arrag.
p. 24. Quer. Esp. 3. T. p. 385 Nr. 12.

Species per Europam et Asiam borealem ad 60°
usque extensa, in Italia superiori a planitie ad re-
gionem subalpinam adscendit (0–4500), in Italia
vero inferiori vix regionis sempervirentis incola est,
at in regionibus Castaneae et Fagi haud rara. Loca
umbrosa praeferre videtur.

17. Campanula pyramidalis* (Lin.), floribus panicu-
latis, panicula spiciformi, caule simplici, fo-
liis ovatis petiolatis glabris. Kniph. Cent.
tab. 20.

Syn. ital.: Scopoli Carn. 1. p. 146. All. Ped. 1. p.
110? Mazzuc. Viag.

E Forojuliensi territorio plantam habeo (†), Sco-
poli
circa Adriam, Wulfen in Carnia eam legit. De
reliquis locis natalibus ambigi potest. Allionius ab
aliis informatus est et Decandolle (Fl. Fr.) non nisi
autoritate Allionii nititur. Colles et montes inferio-
res habitare videtur.

18. Campanula graminifolia (Lin.), floribus capita-
tis, foliis linearibus, bracteis oblongis acu-
tis capitulum complectentibus. Barrelier icon.
332. Waldst. et Kit. pl. hung. t. 154. Cupa-
ni pamphyton. (Camp. alpina Tragopogi-
folio).

Syn. it.: Flor. Rom. Pr. p. 101. Fl. Neap. Rac-
colt. Viag. p. 130, 146. Colum. Phytol. p. 118 tab.
34. Cupani l. c. Rafinesque Eth. p. 11.

exot.: Flor. Graec. Prodr. 1. p. 138. Waldst.
et Kit. pl. hung. 2. p. 166.

β. Hirsuta. C. tenuifolia Waldst. et Kit. pl.
hung. 2. p. 168 t. 155.

Planta Europae meridionalis quae alpes haud
superat, et in Italia vix ultra gradum 42 latit: re-
peritur. In Apenninis regionem subalpinam impri-
mis habitat et inter vulgatissimas est plantas, in
regionem Fagi vero aliquantum descendit et in con-
finiis alpinae regionis quoque obvia; iisdem in re-
gionibus Sicilia reperitur. 3000–7500 p. p. — β.
Montes Nebrodenses
habitat. In fissuris rupium
calcariarum. —

19. Campanula petraea* (Lin.), floribus capitatis,
caule declinato ramoso, foliis oblongis utrin-
que attenuatis obtusiusculis subtus tomentosis
sessilibus. Poll. Elem. et Bot. II. p. 151. tab.
5. fig. 1. Pona Bald. Descrip. p. 62 cum fig.

Syn. it.: Poll. Viag. p. 125. Seguier Ver. 1. p. 179
N. 9. Pona l. c.

Locum natalem certum praeter montem Bal-
dum (†) nullum afferre possum. Hic in regione
sylvatica obvia.

Obs.: C. petraea All. Ped. 1. p. 112. Flor. Neap.
et Racolt. Viag. p. 147 vix huius loci. — In
herbario Vahliano adest specimen a Bellardio
misssum quod ad C. aggregatam Willd. spectat;
et de planta neapolitana Tenorius ipse dubitat.
Planta baldensis a C. glomerata satis diver-
sa est.

20. Campanulata glomerata (Lin.), floribus subcapi-
tatis, caule erecto simplici, foliis radicalibus
cordato-lanceolatis petiolatis, caulinis ses-
silibus subamplexicaulibus acutis. Barrel.
ic. 523.

Syn. it.: All. Ped. 1 p. 111. Daponte Serio. Poll.
Viag. p. 15, 81, 118. Bertol. Am. p. 131 et 342,
Flor. Rom. Prodr. p. 101. Flor. Neap. Rac-
colt. Viag. p. 146.

exot.: Fl. Fr. 3. p. 703. Hall. Helv. 685.
Wahl. Helv. p. 40. et Carp. 62. Biberst. Cauc.
1. p. 152. Gmelin Sib. 3. p. 157. N. 25. Fl. Dan.
1328. Flor. Graec. Prodr. 1. p. 140. Asso Ar-
rag. p. 24.

β. Aggregata: C. aggregata (Willd.). Flor. Tic.
p. 100 tab. 5. Bibliot. Ital. Decbr. 1816 et
Critico crit.

γ. Trachel. oblong, Boccone mus. t. 58. C. el-
iptica Kitaib. apud Schultes Oest. Flora?

Per Eurpoam borealem usque ad 56° et Asiam
borealem
frequenter occurrit; in Italia superiori
satis vulgaris in planitie, regione sylvatica utraque
nec non in regione subalpina (0–5000 p.); in Ita-
lia
inferiori in regione sempervirenti deest, at in
regionibus sylvaticis et subalpinis frequens (2000–
5500); in collibus prope Genuam tamen in regio-
ne sempervirenti plantam legi quam non nisi pro
varietate habere possum, licet aliquantum differt
et forsan. C. nicaeensis Roem. et Schult. est. —
Loca sterilia C. glomerata amat.

Die Erstellung der Datenbestände der edition humboldt digital ist ein fortlaufender Prozess. Umfang und Genauigkeit der Daten wachsen mit dem Voranschreiten des Vorhabens. Ergänzungen, Berichtigungen und Fehlermeldungen werden dankbar entgegengenommen. Bitte schreiben Sie an edition-humboldt@bbaw.de.

Zitierhinweis

Schouw, Joakim Frederik: T – F. J. Schouw: Plan einer pflanzengeographischen Uebersicht von Italien und Sicilien , hg. v. Ulrich Päßler. In: edition humboldt digital, hg. v. Ottmar Ette. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin. Version 9 vom 04.07.2023. URL: https://edition-humboldt.de/v9/H0014707. Folio: https://edition-humboldt.de/v9/H0014707/3v


Download

 Dieses Dokument als TEI-XML herunterladen

Kanonische URLDieser Link führt stets auf die aktuelle Version.

Dokument: https://edition-humboldt.de/H0014707
Folio: https://edition-humboldt.de/H0014707/3v